pondělí 9. března 2009

Doškolovací zdravotnický kurz – nabídka

Junák Brno si objednal u VOŠ Zdravotnické Brno jednodenní Doškolovací zdravotnický kurz pro obnovu kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí. (V Junáku je vnitřními předpisy tato kvalifikace časově omezena na 4 roky). Junák nenaplní kapacitu kurzu a nabízí volná místa ostatním dětským organizacím. 

Termín je 14.5. odpoledne (čtvrtek) 

od 14 hodin, místo konání VOŠZ Brno – Bílý dům. 

Cena kurzu bude cca 200 Kč na osobu (záleží na počtu účastníků).

Kurz se uskuteční jen v případě jeho naplnění. Přihlašování je dvoukolové – v prvním kole se jedná o předběžné přihlášky, elektronicky na brj@volny.cz (jméno, kontaktní e-mail a organizace) v termínu do 17.3.2009. Bude-li dostatek zájemců, budou vyzváni k odevzdání přihlášky a zaplacení ceny kurzu v termínu do 8.4.2009. Další informace na tel. 724 996 200.