pátek 21. listopadu 2008

Proběhlo Valné shromáždění

Ve středu 19. listopadu proběhlo Valné shromáždění Jihomoravské rady dětí a mládeže. Hlavním bodem programu byla změna stanov ve smyslu povolení vstupu občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží, úprava počtu hlasů jednotlivých sdružení, který bude nyní omezen maximálním počtem 6 hlasů. Ostatní změny jsou spíše technického rázu, např. změna oficiálně používané zkratky Rady z "JmRDM" na kratší a lépe vyslovitelnou "JRDM".

Následovalo schválení výše členských příspěvků pro rok 2009, obsáhlý report o činnosti Rady a v neposlední řadě jednání o Bambiriádě 2009. JRDM se ujala na příští rok organizace Bambiriády, která se tímto alespoň pro rok 2009 vrací zpět do Brna. Termín je stanoven na víkend 5.-.7.6. 2009. Hlavním organizátorem je Sdružení dobrovolných hasičů, které svolává první informační schůzku o Bambiriádě na středu 3.12.2009 v 17:00, místo bude upřesněno.

Děkuji všem zúčastněným zástupcům Rady za aktivní postoj k naší činnosti a cenné připomínky během jednání. Článek, který o jednání napsal zástupce Sdružení přátel J. Foglara si můžete přečíst zde.