čtvrtek 28. srpna 2008

Bezplatný seminář pro žadatele o dotace MŠMT pro rok 2009

Seminář pořádá MŠMT ve spolupráci s Krajským úřadem. V Jihomoravském kraji se uskuteční 25.9. 2008 ve 14.00 hod v zasedací místnosti č.7A (budova Krajského úřadu, Žerotínovo nám.
3/5, Brno).

Seminář je bezplatný, ale je nutné se nejpozději týden před jeho konáním přihlásit. Přihlášku odešlete emailem na adresu novakova@nidm.cz a v kopii také na eva.hampejsova@msmt.cz.

Přihláška na seminář dne 25. 9. 2008

Jméno a příjmení :
Název NNO :
Adresa NNO :
e- mail :
telefon :

Vzhledem k tomu, že v metodice uvedených programů došlo v průběhu
roku ke změnám, doporučujeme seznámit se před konáním semináře s upraveným zněním Programu , který je k dispozici zde na stránkách MŠMT.