úterý 10. června 2008

Na kávě s Hejtmanem

Na kávě s Hejtmanem Stanislavem Juránkem jsme byli 4. června v kavárně Pod hodinami na České ulici v Brně. Šlo o příjemnou formu veřejné diskuse, o jaké nebude v předvolební době nouze. Zástupci Jihomoravské rady dětí a mládeže zde položili několik otázek.

Hejtman se vyjádřil ve smyslu obecné podpory práce s mládeží, ale písemnou koncepci její podpory, kterou dlouhodobě prosazujeme, neviděli s koaličními partnery v uplynulém období jako naléhavou. Přednost dostalo systémové řešení v oblasti sociálních služeb. Možná na nás přijde řada v příštím volebním období, ale kdo ví.

Mluvili jsme i o budově Česká 11, o jejíž získání usiluje Jihomoravský kraj, Statutární město Brno i Jihomoravská rada dětí a mládeže. Na tahu je nyní ministerstvo, které, zdá se, v současné době věc neprojednává.

Dotační politika se panu hejtmanovi zdá optimální, záměrně dotují pouze investiční projekty s tím, že lokální neinvestiční by mělo podporovat město či dotyčná městská část.