pondělí 26. května 2008

Jednání se zástupci Evropského fóra mládeže

Zástupci JRDM a Evropského fóra mládeže (EYF) se sešli při jednání na Krajském úřadě JMK 21.5.2008. Cílem tohoto jednání, které iniciovali právě zástupci EYF bylo objasnění politiky dětí a mládeže v JMK a stavu této problematiky v našem regionu. Simultánně tlumočené jednání trvalo asi hodinu a jeho výsledkem bylo detailní objasnění stavu práce s dětmi a mládeží a její podporu v JMK zástupkyním EYF.
Za EYF se zúčastnila Vera Pasynkova (členka sekretariátu) a Monika Novosádová (členka výkonného orgánu pro vzdělávání a záležitosti střední Evropy). Odbor školství JMK zastupoval Mgr. Lucien Rozprým a Mgr. Adéla Pásková z Oddělení prevence a volnočasových aktivit. Jednání se bohužel nemohl zúčastnit Ing. Jiří Crha, ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Sektor mládeže a volného času reprezentoval Ing. Milan Appel (ředitel SVČ Lužánky) a zástupci JRDM - PharmDr. Jana Kučerová (předsedkyně VV) a Pavel Zdráhal (tajemník).