pondělí 26. května 2008

Cena PŘÍSTAV 2008

Česká rada dětí a mládeže již posedmé udělovala Cenu Přístav – ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Stalo se tak při příležitosti slavnostního zahájení pražské části 10. ročníku Bambiriády v Praze. JRDM navrhla dva kandidáty a může dnes hrdě prohlásit, že se oba stali laureáty této ceny. Jde o Mgr. Alenu Valentovou, starostku ÚMČ Brno-Medlánky a Ing. Marka Poláka, metodika mládeže a volnočasových aktivit OŠMT MMB. Předání ceny proběhlo při příležitosti zahájení 10. Bambiriády v Praze na Střeleckém ostrově 22.5.2008 za účasti zástupců JRDM a dalších sdružení, která kandidáty nominovala.