sobota 16. prosince 2017

Ceny Přístav za rok 2017 byly předány


                                                      

ČRDM udělila 30. listopadu pět svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Setkání s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v magickém prostředí Pražské křižovatky.

Cenu Přístav 2017 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:
Mgr. et Mgr. Dana Prudíková  náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů na MŠMT.
Vlasta Vasková  vedoucí školní jídelny při ZŠ v Hrádku a zastupitelka města Hrádek.
Mgr. Miroslav Hrdina  vedoucí Odděleni mládeže, tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě Jihočeského kraje.
Josef Šusta  statutár a společník ve společnostech NOPROSU s.r.o. a Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o. Zastupitel města Varnsdorf.
Tiskárna Printo, spol. s r.o.
Všem nositelům této ceny gratulujeme! 

Laureáti Ceny Přístav 2017 (zleva): Stáňa Kantorová (převzala cenu za Tiskárnu Printo), Josef Šusta, Dana Prudíková, Miroslav Hrdina a Vlasta Vasková (foto Marek Krajči)
      

sobota 18. listopadu 2017

Přihlaste svůj sociálně inovační projekt v dalším ročníku SozialMarie 2018!

Upozorňujeme na vyhlášení výzvy SozialMarie 2018 , kde můžete přihlásit váš sociálně inovační projekt.  Vyhlašovatel hledá výjimečné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. Mezinárodní cena SozialMarie je letos vyhlašovaná již počtrnácté. 
Co je SozialMarie?
SozialMarie oceňuje od roku 2005 každoročně 15 vynikajících, již realizovaných sociálních inovací. Má své pevné místo nejen v České republice, Maďarsku a Rakousku, aleU je dobře známá také v Chorvatsku, Polsku, na Slovensku i ve Slovinsku. Držitelé tří hlavních cen obdrží 15 000, 10 000 a 5 000 euro, zbývajících 12 oceněných získá 2 000 euro. Vítězové jsou vyhlašování při slavnostním udílení cen, které se bude konat 1. května 2018 ve Vídni. 
Kdo se může přihlásit?
Výzva je určena projektům, které se zabývají aktuálními sociálními problémy a nalézají jejich inovační řešení. Přihlášku mohou podat soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy. 
Jak se přihlásit?
Přihlášení do dalšího ročníku SozialMarie probíhá výhradně online. Zájemci najdou na stránkách www.sozialmarie.org vedle aktuální výzvy a formuláře pro přihlášení také všechny informace o podmínkách účasti a kritériích hodnocení
Lhůta pro přihlášení: 15. listopad 2017 - 23. leden 2018
Informace: www.sozialmarie.org
Udílení cen: 1. květen 2018, ORF RadioKulturhaus Vídeň


SozialMarie | Prize for social innovation

pátek 10. listopadu 2017

Pozvánka na seminář "Vedlejší činnost NNO"

Seminář Vedlejší činnost NNO se bude konat dne 21.11.2017 v Brně. Dozvíte se o možnostech a limitech podnikání NNO, získáte informace o tom,  jak rozlišit správně hlavní a vedlejší činnost, o agendě nutné pro podnikání, o ekonomických aspektech a povinnostech NNIO podnikatelů. Seminář je díky podpoře JMK bezplatný, počet míst je omezen, takže se hlaste co nejdříve. 


neděle 5. listopadu 2017

Novela zákona o specifických zdravotních službách platná od 1. listopadu vešla v platnost.


Od prvního listopadu platí znění novely zákona o veřejném zdraví. Díky ní už bude stačit, když na tábor či na lyžařský výcvik rodiče dítěte předloží potvrzení o zdravotní způsobilosti , které je nově platné dva roky. O tuto změnu se významně zasloužil předseda Poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Více o této změně i jejím prosazení se dočtete v tomto rozhovoru:zde .


pondělí 23. října 2017

CVVZ 2017

Celostátní vzájemná výměna zkušeností je už za dveřmi, a proto si zapište do kalendářů, že letos proběhne v Šumperku, a to ve dnech 16. - 19.  listopadu pod taktovkou oddílu T.O. Kamarádi, který je součástí celostátní organizace Česká tábornická unie.
Účastníky čeká více než 200 různých programových bloků, které povedou profesionální lektoři i nadšení amatéři toužící předat své zkušenosti. Pořadatelé si připravili spoustu zajímavých okamžiků a setkání.  V sobotu bude například přednášet známá psycholožka Lidmila Pekařová, a to na téma vzrůstající agrese mezi dětmi a mládeží. Její přednáška ukončí malou konferenci pro účastníky, která se bude odehrávat o den dříve a bude se zabývat problematikou výchovy a vzdělávaní dětí.
Pokud se chcete dozvědět více, pak zde: CVVZ 2017.
 
CVVZ Šumperk