sobota 3. února 2018

Seminář Daňové přiznání za rok 2017

V úterý 20. 2. 2018 v klubovně YMCA Brno, Kounicova 3 pořádá pro své členy ANNO JMK  bezplatný seminář s názvem Daňové přiznání za rok 2017 pro nestátní neziskové organizace.  Na školení s sebou přineste podkladové materiály - vaše účetní výstupy a notebooky, abyste si mohli provést elektronicky vyplnění konkrétní daňového přiznání v EPO.

Přihlášky zasílejte na email: info@annojmk.cz nebo volejte na telefon 541215533.pondělí 22. ledna 2018

Dotační programy Jihomoravského kraje na rok 2018

Dovolujeme si Vás upozornit, že Jihomoravský kraj vyhlásil na rok 2018 dva dotační programy týkající se oblasti využití volného času dětí a mládeže. Jedná se o tradiční Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže a dále dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji. Dotační programy jsou zveřejněny na www.kr-jihomoravsky.cz, sekce granty a dotace – dotační portál JMK – dotační oblasti – vzdělávání, sport a volný čas. Sběr žádostí o dotaci se uskuteční ve lhůtě od 12.2. – 28.2.2018.
 
 

 
 

sobota 16. prosince 2017

Ceny Přístav za rok 2017 byly předány


                                                      

ČRDM udělila 30. listopadu pět svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Setkání s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v magickém prostředí Pražské křižovatky.

Cenu Přístav 2017 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:
Mgr. et Mgr. Dana Prudíková  náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů na MŠMT.
Vlasta Vasková  vedoucí školní jídelny při ZŠ v Hrádku a zastupitelka města Hrádek.
Mgr. Miroslav Hrdina  vedoucí Odděleni mládeže, tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě Jihočeského kraje.
Josef Šusta  statutár a společník ve společnostech NOPROSU s.r.o. a Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o. Zastupitel města Varnsdorf.
Tiskárna Printo, spol. s r.o.
Všem nositelům této ceny gratulujeme! 

Laureáti Ceny Přístav 2017 (zleva): Stáňa Kantorová (převzala cenu za Tiskárnu Printo), Josef Šusta, Dana Prudíková, Miroslav Hrdina a Vlasta Vasková (foto Marek Krajči)
      

sobota 18. listopadu 2017

Přihlaste svůj sociálně inovační projekt v dalším ročníku SozialMarie 2018!

Upozorňujeme na vyhlášení výzvy SozialMarie 2018 , kde můžete přihlásit váš sociálně inovační projekt.  Vyhlašovatel hledá výjimečné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. Mezinárodní cena SozialMarie je letos vyhlašovaná již počtrnácté. 
Co je SozialMarie?
SozialMarie oceňuje od roku 2005 každoročně 15 vynikajících, již realizovaných sociálních inovací. Má své pevné místo nejen v České republice, Maďarsku a Rakousku, aleU je dobře známá také v Chorvatsku, Polsku, na Slovensku i ve Slovinsku. Držitelé tří hlavních cen obdrží 15 000, 10 000 a 5 000 euro, zbývajících 12 oceněných získá 2 000 euro. Vítězové jsou vyhlašování při slavnostním udílení cen, které se bude konat 1. května 2018 ve Vídni. 
Kdo se může přihlásit?
Výzva je určena projektům, které se zabývají aktuálními sociálními problémy a nalézají jejich inovační řešení. Přihlášku mohou podat soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy. 
Jak se přihlásit?
Přihlášení do dalšího ročníku SozialMarie probíhá výhradně online. Zájemci najdou na stránkách www.sozialmarie.org vedle aktuální výzvy a formuláře pro přihlášení také všechny informace o podmínkách účasti a kritériích hodnocení
Lhůta pro přihlášení: 15. listopad 2017 - 23. leden 2018
Informace: www.sozialmarie.org
Udílení cen: 1. květen 2018, ORF RadioKulturhaus Vídeň


SozialMarie | Prize for social innovation

pátek 10. listopadu 2017

Pozvánka na seminář "Vedlejší činnost NNO"

Seminář Vedlejší činnost NNO se bude konat dne 21.11.2017 v Brně. Dozvíte se o možnostech a limitech podnikání NNO, získáte informace o tom,  jak rozlišit správně hlavní a vedlejší činnost, o agendě nutné pro podnikání, o ekonomických aspektech a povinnostech NNIO podnikatelů. Seminář je díky podpoře JMK bezplatný, počet míst je omezen, takže se hlaste co nejdříve.