úterý 26. července 2016

Letní Akademi Hejbej vypukne už za měsíc!

Jednou z dalších akcí, která byla podpořena finanční částkou v rámci projektu Iniciativy mládeže v Jihomoravském kraji je Letní Akademie Hejbej!

Letní akademie Hejbej je prázdninová zážitkově-vzdělávací akce pro všechny zájemce z řad studentů středních i vysokých škol z České republiky a Slovenska, kterým je od 17 do 21 let, kteří se zajímají o dění ve světě i kolem sebe a mají chuť a odvahu sdílet své zkušenosti, názory a myšlenky spolu s ostatními.

Letní akademie Hejbej proběhne od 21. do 28. srpna 2016 ve středisku Lorien u Nekoře v Orlických horách. Vše je v ceně zaplatíte si pouze dopravu na místo a zpět.

Informace a přihlášku na akci najdete na http://www.hejbej.cz/ .středa 20. července 2016

Účastníci iniciativ mládeže rozjeli své projekty!

Jak už jste se dočetli dříve, máme za sebou první kolo letošních iniciativ. Ze zajímavých nápadů vzešlo spousta zajímavých a přínosných projektů ze všech možných oblastí, sportem počínaje, kulturou konče. :-)

Mladí lidé, kteří získali na své projekty peníze, mají na jejich realizaci čas až do konce roku, ale jsou mezi nimi i ti, kteří se do práce pustili už nyní.

Ve čtvrtek 14.července během Husovicování - akce plné výtvarných a ekodílen, hudby, her a zábavy pro děti i dospělé, byla slavnostně odhalena Socha Husovické husy přátelství nizozemské autorky Marii Koijckové. K úspěšnému průběhu této prázdninové události přispěly i peníze, které získali organizátoři za svůj projekt Pestrý plácek.

          
foto: Facebook IQ Roma Servis
 
Dalším z projektů, jehož realizace právě začíná, je projekt Živá zahrada. Autoři projektu jsou studenti bosonožské Střední školy stavebních řemesel a jak uvidíte na fotkách, pustili se do práce s vervou a chutí!

           
foto: http://soubosonohy.cz/ostatni


Peníze v prvním kole letošních iniciativ mládeže byly rozdány, ale stále je před námi kolo druhé, a díky tomu i další možnost pro vás, získat peníze na vaše nápady! Tak pokud nějaký v hlavě nosíte, nemáte na něj peníze, ale máte chuť jej zrealizovat, neváhejte ani chvilku!

Svůj nápad či myšlenku popište několika větami do formuláře na webových stránkách projektu (http://jihomoravsky.mladezkraji.cz/mladez-kraji/muj-projekt/) , a to nejpozději do 11. září 2016. Se samotným projektem vám pomůžeme na školení, které je pro vás zdarma a proběhne o týden později pod vedením zkušených lektorů.

Více na http://jihomoravsky.mladezkraji.cz/ .

pondělí 11. července 2016

Nepropásněte příležitost být součástí místních a krajských akčních plánů vzdělávání a čerpaní investic z IROP!

NNO, pracující s dětmi a mládeží se mohou ucházet o podporu z Integrovaného operačního programu IROP. Jelikož je IROP programem investičním, ve smyslu „tvrdých peněz“, tj. výzva je zacílena na budování, tedy stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Nutnou podmínkou je zařazení vašeho projektu do Místního nebo Krajského akčního plánu vzdělávání. (MAP nebo KAP).

Co a k čemu to je? MAP je soubor strategických opatření, která chtějí aktéři vzdělávání v regionu realizovat. Na její tvorbě by se měly podílet školy, NNO i další vzdělávací instituce. Práce s dětmi a mládeží je považovaná za neformální vzdělávání. (Zjednodušeně řečeno). MAP zpracovává většinou Místní akční skupina MASka nebo svazky obcí a další zpracovatelé.

Jak zjistíte, kdo ve vaší lokalitě MAP zpracovává? Obraťte se na obec s rozšířenou působností ORP (většinou dřívější okresní úřady) nebo místní akční skupinu, tam vám poradí a podají všechny potřebné další informace. Pokud provozujete nebo budujete, například nějakou základnu, kde byste chtěli realizovat vzdělávací programy (ne jen prosté ubytování skupin dětí a mládeže), máte ideální příležitost. Výzva bude průběžná a bude platit systém kdo dřív přijde, ten dřív… tedy zkuste reagovat, pokud možno co nejdříve.

KAP je paralela, ale zpracovává se na krajské úrovni. Pokud je dopad vašeho projektu spíše krajský, kontaktujte příslušný Krajský úřad a postupujte obdobně.

Když se vám povede zaregistrovat váš investiční záměr v KAP či MAP, můžete se v budoucnu účastnit výzev z IROP, popřípadě dalších operačních programů, kde budou speciální výzvy na řešení opatření z MAP a KAP. Nejbližší relevantní výzva IROP se jmenuje Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Podporované aktivity  Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, zájmové a neformální vzdělávání.

Čísla výzev se mohou v harmonogramu měnit. Hledejte podle klíčových slov.

Staňte se účastníky výměny mládeže ČR-Izrael v roce 2016!

Česká rada dětí a mládeže společně s Radou hnutí mládeže v Izraeli v letošním roce opět připravuje společný bilaterální výměnný projekt mezi Českou republikou a Izraelem. 

Pokud byste se chtěli stát součástí týmu a aktivně se podílet na přípravě programu a organizaci v ČR, a také se stát účastníkem této dvoustranné výměny, přečtěte si podrobné informace na níže uvedeném odkaze.

Profil zájemců a další podrobnosti najdete zde:


čtvrtek 30. června 2016

Regionální Vzájemná Výměna Zkušeností poprvé v Brně!

Zveme vedoucí kroužků, instruktory, vedoucí oddílů, pedagogy a všechny další, kteří pracují s dětmi a mládeží, na RVVZ do Brna! Naše "Regionální Vzájemná Výměna Zkušeností" bude víkend nabitý spoustou zážitkových i poučných programů, netradičních her a zážitků.
Čekají vás pohybové i rukodělné aktivity, hry všeho druhu, něco z ekologie a přežití v přírodě, dětské psychologie i zdravovědy. Bydlení i stravování bude na místě, mezi programy se můžete zabavit v čajovně nebo deskové herně. Těšit se můžete například na půjčení koloběžek KOSTKA, lukostřelbu, korfbal, mölky, tvořivé dílny, přednášky k metodice her, terénní hry, fotografický workshop, koncert Kamily Kopečkové, zábavnou zdravovědu a mnoho dalšího.
Pokud se chceš RVVZ zúčastnit a máš zajímavý program, přednášku, zkrátka něco, co chceš ukázat ostatním, neváhej nás co nejdříve kontaktovat. Registrace pro účastníky bude spuštěna v červenci.
Všechno vypukne 30. září - 2. října 2016.

Více se dozvíte na www.jihomoravska.rvvz.cz nebo ve skupině "Jihomoravská RVVZ" na FB.
profilová fotka uživatele Jihomoravská RVVZ