čtvrtek 26. ledna 2017

Seminář ANNO

Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO) Vás srdečně zve na seminář "Daňové přiznání za rok 2016", který se uskuteční 15. 2. 2017 v 16 hod v klubovně YMCA Brno, Kounicova 3.
Pozvánku s informacemi naleznete níže.

úterý 17. ledna 2017

Jihomoravský kraj vyhlásil dotace na rok 2017!

Krajský úřad Jihomoravského kraje vyhlásil dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji" určený pro neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností. Příjem žádostí je stanoven v termínu 1.3. - 3.4. 2017. Více informací se dočtete na webových stránkách JMK - Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

Další dotační program "Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017" je určen na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven a na nákup movitých věcí určených na vybavení táborových základen a kluboven. Příjem žádostí je v termínu 14.2. - 28.2. 2017. Více na Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017Charitativní ples ANNO

Začala plesová sezóna a s ní nás čeká i ples Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Tak jako loni i tentokrát bude kromě zábavy a tance pomáhat. Komu? 

Letošní charitativní ples, na kterém se ANNO JMK podílí spolu se spolkem Psí šance, z. s. a hotelem Bobycentrum, se uskuteční v sobotu dne 11. února 2017 od 19 hodin a jeho výtěžek bude věnován čtyřnohým mazlíčkům. 

Vstupenky á 400,- Kč (v ceně je večeře formou rautu a welcome drink) budou v prodeji jak v recepci hotelu Bobycentrum, tak v kanceláři ANNO JMK na Kounicové 3 v Brně. Lze je platit i převodem na účet ANNO JMK
Vstupenky lze i rezervovat, ale pouze do 5. února 2017, později budou dány do prodeje.


Na plese je možné prezentovat činnosti vaší organizace. Více informací získáte na info@annojmk.cz.

neděle 8. ledna 2017

Desátý ročník soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany

Až do 30. ledna 2017 můžete podávat své přihlášky do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany. Je-li Vám méně než 30 let a pracujete na projektech, které prohlubují evropskou identitu a vzájemné porozumění, přihlaste svůj projekt. Celoevropští vítězové si rozdělí 10 000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách.

Pracovní schůzka zástupců organizací v Praze!

Jsme na začátku dalšího roku, který jistě přinese mnoho nového i v oblasti volnočasových aktivit a práce s dětmi a mládeží. A právě proto si nenechte ujít pracovní schůzku , kterou pro zájemce z organizací dětí a mládeže svolal předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, a to na pondělí 16. 1. od 14 hodin . Jsou na programu tato témata:

1.  Pravidla, podmínky, praxe v investičních dotacích MŠMT
2.  Praxe soudů při zápisu do spolkového rejstříku

Schůzka bude trvat 2-3 hodiny. Je možné na každou část vyslat experta, který se danou problematikou zabývá. Pracovní schůzka se bude konat v sídle ČRDM - Senovážné nám. 24, Praha 1.  

1. Během roku se setkávají příjemci investic s různými požadavky MŠMT na administraci. Některé informace nejsou přitom známy dopředu a řešení požadavků na konci roku je nereálné. Výstupem schůzky bude materiál, který bude postoupen MŠMT.

2. Praxe soudů se začíná lišit mezi jednotlivými pracovišti. Dále se naše organizace setkávají s tím, že to, co jim procházelo před půl rokem, je dnes jinak. Výstup ze schůzky bude postoupen MSP, Výboru pro legislativu a financování Rady vlády NNO a akademickým pracovníkům, kteří zajišťují vzdělávání soudních úředníků.

V případě zájmu se přihlašte zde: Přihlášení ZDE.