čtvrtek 5. dubna 2018

RVVZ Vysočina již za pár dní


Fotogalerie

Ve dnech 13.15. 4. 2018 proběhne na Chaloupkách v Kněžicích (okr. Jihlava) další Regionální vzájemná výměna zkušeností Vysočina . Je určena všem vedoucím dětských oddílů jakékoliv organizace, rádcům či instruktorům, pracovníkům center volného času a dalším zájemcům, kteří pracují s dětmi ve volném čase. A co Vás čeká a nemine? Tradičně tři druhy programu (mimo doprovodných akcí) - SEKCE (diskuse účastníků nad daným problémem), SEMINÁŘE (odborník poučí ostatní) a DÍLNY (praktické ukázky spojené s aktivním zapojením účastníků) a k tomu ještě zajímavá setkání, nové zkušenosti, náměty a nápady. 

Chcete vědět víc? Pak hledejte na stránkách zde


Kurz pro Zdravotníky zotavovacích akcí

Na jaře pořádá pionýrské vzdělávací centrum Klubko  kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí.  Zatím jsou stále volná místa, a proto neváhejte a přihlašte se !
Všechny informace jsou na tomto odkazu: http://klubko.pionyr.cz/index.php?id=kurzy

klubko.jmpionyr.cz


sobota 3. února 2018

Seminář Daňové přiznání za rok 2017

V úterý 20. 2. 2018 v klubovně YMCA Brno, Kounicova 3 pořádá pro své členy ANNO JMK  bezplatný seminář s názvem Daňové přiznání za rok 2017 pro nestátní neziskové organizace.  Na školení s sebou přineste podkladové materiály - vaše účetní výstupy a notebooky, abyste si mohli provést elektronicky vyplnění konkrétní daňového přiznání v EPO.

Přihlášky zasílejte na email: info@annojmk.cz nebo volejte na telefon 541215533.pondělí 22. ledna 2018

Dotační programy Jihomoravského kraje na rok 2018

Dovolujeme si Vás upozornit, že Jihomoravský kraj vyhlásil na rok 2018 dva dotační programy týkající se oblasti využití volného času dětí a mládeže. Jedná se o tradiční Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže a dále dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji. Dotační programy jsou zveřejněny na www.kr-jihomoravsky.cz, sekce granty a dotace – dotační portál JMK – dotační oblasti – vzdělávání, sport a volný čas. Sběr žádostí o dotaci se uskuteční ve lhůtě od 12.2. – 28.2.2018.
 
 

 
 

sobota 16. prosince 2017

Ceny Přístav za rok 2017 byly předány


                                                      

ČRDM udělila 30. listopadu pět svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Setkání s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v magickém prostředí Pražské křižovatky.

Cenu Přístav 2017 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:
Mgr. et Mgr. Dana Prudíková  náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů na MŠMT.
Vlasta Vasková  vedoucí školní jídelny při ZŠ v Hrádku a zastupitelka města Hrádek.
Mgr. Miroslav Hrdina  vedoucí Odděleni mládeže, tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě Jihočeského kraje.
Josef Šusta  statutár a společník ve společnostech NOPROSU s.r.o. a Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o. Zastupitel města Varnsdorf.
Tiskárna Printo, spol. s r.o.
Všem nositelům této ceny gratulujeme! 

Laureáti Ceny Přístav 2017 (zleva): Stáňa Kantorová (převzala cenu za Tiskárnu Printo), Josef Šusta, Dana Prudíková, Miroslav Hrdina a Vlasta Vasková (foto Marek Krajči)